Hoe meld ik mijn kind ziek?

Bel tussen 07:30 en 08:30 uur naar (020) 644 20 70 (verzuimcoördinator mw. I. Westenberg) of mail naar verzuim@ignatius.nl. Wordt uw kind tijdens de les ziek en gaat het naar huis, dan dient het zichzelf af te melden bij mw. Westenberg (of bij de administratie, als zij niet aanwezig is). Indien noodzakelijk wordt u als ouder dan geïnformeerd. Kijk voor de volledige verzuimafspraken in onze Schoolgids.

Hoe meld ik mijn kind aan voor zij-instroom?

Stuur een mail aan mw. S. (Sandra) Gerard van ons secretariaat.

Waar kan ik boeken bestellen?

Ga hiervoor naar de website van Van Dijk

Wat zijn de lestijden?

Van leerlingen wordt verwacht dat ze tot 16.35 uur beschikbaar zijn voor schoolactiviteiten. We beginnen om 08:30 uur. De lessen eindigen om uiterlijk 16.35 uur. Elke dinsdag eindigt het rooster om 13:10, met aansluitend een mentorles voor de onderbouw tot 14:00 uur. Zijn er activiteiten, dan hanteren we soms een verkort rooster. De dinsdagmiddag dienen alle leerlingen vrij te houden voor schoolactiviteiten. Kijk in de Schoolgids voor exacte tijden.

Waarom duren de lessen 70 minuten?

We kiezen bewust voor langere lessen. We denken namelijk dat leerlingen iets pas goed leren, weten of kennen als ze er actief mee bezig zijn geweest. Er is in de les dus meer tijd om na te denken en met iets te oefenen. En vaak lukt het ook om in één les iets af te maken.

Waar is de gymlocatie?

Naast het gymlokaal op school maken we gebruik van andere locaties: Sportveld SC Buitenveldert (De Boelelaan 1100, 1081 HZ Amsterdam) en de Apollohal (Apollolaan 4, 1077BA Amsterdam). 

Wat betaal ik voor een excursie?

De kosten van de excursies verschillen per leerjaar. In de Schoolgids onder het kopje 'Financiële zaken en overige zaken' vindt u meer informatie.

Bij wie kan ik terecht met een klacht?

Bespreek uw klacht in eerste instantie met de direct betrokkene. Komt u er samen niet uit, bespreek de kwestie dan met de rector, drs. A.W. (Bert) Schuller. Levert ook dit niet het gewenste resultaat op, dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie via de bestuurssecretaris Jeroen Wezenberg jeroen.wezenberg@svoaz.nl

Laatste nieuwsEindexamenwerk tekenen

Lees meer

Volg het Ignatius op Instagram!

OnzeAmbitie

Werken aan ontwikkeling vanuit waarderend perspectief. Ruimte bieden aan talent en creativiteit. Samen onderzoekend aan de slag met een open houding en oog voor elkaar en de wereld.
Bekijk onze missie & visie
Nieuwsgierig, zelfstandig, verantwoordelijk
Je leert bij ons hoe je moet leren
De klassieke vorming is ons uitgangspunt
Onze leerlingen en docenten zijn actief én leergierig
We geven je de kans om uit te blinken
Je krijgt onderwijs op hoog niveau
We betrekken leerlingen & ouders via klankbordgesprekken
Je krijgt veel persoonlijke aandacht
We geloven in samenwerken
We maken ruimte voor studiereizen en buitenlesactiviteiten
We bereiden je voor op de maatschappij
Er is ruimte voor individuele groei