Onder- en bovenbouw

In klas 1 t/m 3 volg je alle schoolvakken die je nodig hebt om een basis te leggen voor de bovenbouw. Daar zitten bekende vakken bij, zoals biologie, geschiedenis, Nederlands, tekenen of muziek. Je krijgt ook veel nieuws, zoals les in vreemde talen, in levensbeschouwing en in NASK (een combinatie van natuur- en scheikunde vanaf klas 2).

Middelbare scholen in Nederland hebben steeds meer ruimte om zelf te bepalen wat voor onderwijs ze willen bieden. In klas 4 t/m 6 heb je bij ons dus een gemeenschappelijk deel en verplichte profielvakken, maar ook veel keuzevakken in het zogenoemde ‘vrije deel’. Een interessante optie zijn de Capita Selecta (keuzeonderwerpen). Had je ooit gedacht dat Amy Winehouse, robotica of een moordonderzoek onderdeel zouden vormen van je schoolprogramma? 

Zo werken we

Je wordt bij ons continu aangemoedigd om zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te nemen. Onderzoek-, ontwerp- en presentatieopdrachten nemen veel ruimte in, soms als onderdeel van het schoolexamen (het PTA: Programma van Toetsing en Afsluiting). Ook organiseren we vaak excursies. Verder kun je deelnemen aan allerlei activiteiten en een grote rol spelen in de organisatie daarvan.

Relatie met de wereld

Je leert op het Ignatius nooit droge informatie, we leggen altijd een link met de wereld. Bijvoorbeeld met actueel nieuws of met kunst en cultuur. Daardoor gaat de lesstof leven en krijgt de inhoud betekenis. Tijdens de les is er genoeg tijd en ruimte om actief aan de slag te gaan met multimedia, digitale opdrachten of andere werkstukken. We besteden ook veel aandacht aan samen leren, binnen en buiten het klaslokaal. Zo bezoeken we musea en organiseren we meerdaagse excursies.

Zo leer je studeren

Woordjes stampen, hoe doe je dat? Wat is studerend lezen? Hoe moet je plannen? En wat is een handige manier van samenwerken? Tijdens alle vakken werk je aan dit soort ‘studievaardigheden’ en in de eerste klas doe je dit tijdens een speciale studieles. In klas 3 bereid je je tijdens de profielkeuzeles voor op het kiezen van een vakkenpakket.

Bekijk het vakkenoverzicht voor de onderbouw, het profieloverzicht en de Capita Selecta.   Lees ook wat er nog meer mogelijk is.

Laatste nieuwsEindexamenwerk tekenen

Lees meer

Volg het Ignatius op Instagram!

OnzeAmbitie

Werken aan ontwikkeling vanuit waarderend perspectief. Ruimte bieden aan talent en creativiteit. Samen onderzoekend aan de slag met een open houding en oog voor elkaar en de wereld.
Bekijk onze missie & visie
Nieuwsgierig, zelfstandig, verantwoordelijk
Je leert bij ons hoe je moet leren
De klassieke vorming is ons uitgangspunt
Onze leerlingen en docenten zijn actief én leergierig
We geven je de kans om uit te blinken
Je krijgt onderwijs op hoog niveau
We betrekken leerlingen & ouders via klankbordgesprekken
Je krijgt veel persoonlijke aandacht
We geloven in samenwerken
We maken ruimte voor studiereizen en buitenlesactiviteiten
We bereiden je voor op de maatschappij
Er is ruimte voor individuele groei