St. Ignatiusgymnasium

Jan van Eijckstraat 47

1077 LH Amsterdam

(020) 676 38 68

info@ignatius.nl


KvK: 41215482


Wilt u uw kind ziek melden?

Bel mw. M. (Marianne) van Mossel op (020) 644 20 70 (tussen 07:30 en 08:30 uur) of mail naar verzuim@ignatius.nl.

SECRETARIAAT

Mw. S. (Sandra) Gerard
Mw. I. (Inge) Westenberg

FACILITAIRE DIENST

Dhr. F. (Frans) Kreekel

ICT

Dhr. H. (Henny) Nuvelstijn
Dhr. M. (Marius) Vernimmen

DECANEN

Klas 3 en 4:  Mw. L. (Linde) Vereecke
Klas 5 en 6: Mw. S. (Sylvia) Loete-Lalieu

ZORGONDERSTEUNING

Zorgcoördinatie:  Mw. A.Schaap
Schoolpedagoog: Mw. F. Vellekoop
Ouder en Kind Team (waaronder Jeugdarts): clustergymnasia@oktamsterdam.nl
Leerplichtambtenaar: H. Hoen
Vertrouwenspersoon (intern): Mw R.(Renske) Pool
Vertrouwenspersoon (intern): Dhr. P. (Peter) Boschman
Vertrouwenspersoon (extern): e.jongenburger@humancapitalcare.nl  020 - 305 7010
Onderwijsinspectie: www.onderwijs-inspectie.nl, info@owinsp.nl, 088 - 669 6060
Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen: www.swvadam.nl

STICHTING

Het St. Ignatiusgymnasium maakt samen met het Fons Vitae Lyceum en het St. Nicolaaslyceum deel uit van de Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid (SVOAZ).
Correspondentieadres SVOAZ:
Jeroen Wezenberg
Secretaris CvB St. VO Amsterdam-Zuid
Jan van Eijckstraat 47
1077 LH Amsterdam
info@svoaz.nl

KLACHTENREGELING

Ben je een leerling en heb je een klacht over iets of iemand op school? Voor leerlingen van het Ignatius, het Fons Vitae, of het Nicolaas heeft Stichting V.O. Amsterdam-Zuid een klachtenregeling. Bekijk de klachtenregeling

AgendaBelangrijke data

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Laatste nieuwsPlastic Peuken Probleem

Plastic Peuken Problematiek
Lees meer

OnzeAmbitie

Werken aan ontwikkeling vanuit waarderend perspectief. Ruimte bieden aan talent en creativiteit. Samen onderzoekend aan de slag met een open houding en oog voor elkaar en de wereld.
Bekijk onze missie & visie
Nieuwsgierig, zelfstandig, verantwoordelijk
Je leert bij ons hoe je moet leren
De klassieke vorming is ons uitgangspunt
Onze leerlingen en docenten zijn actief én leergierig
We geven je de kans om uit te blinken
Je krijgt onderwijs op hoog niveau
We betrekken leerlingen & ouders via klankbordgesprekken
Je krijgt veel persoonlijke aandacht
We geloven in samenwerken
We maken ruimte voor studiereizen en buitenlesactiviteiten
We bereiden je voor op de maatschappij
Er is ruimte voor individuele groei