Leerlingen

We vinden het positief als je als leerling meedenkt over onze school. Daar worden de lessen, de begeleiding en je persoonlijke ontwikkeling alleen maar beter van. De afdelingsleider nodigt leerlingen daarom een paar keer per jaar uit voor een rondetafelgesprek. Ook hebben de onderbouwklassen twee klassenvertegenwoordigers. Tot slot hebben we een leerlingenraad: deze werft zelf twee leerlingen per jaarlaag. De raad overlegt met de schoolleiding over zaken die de leerlingen zelf belangrijk vinden. De leerlingenraad is ook de ontwerper van onze eigen schooltrui en heeft zelfs een eigen website!
Ben je een leerling en wil je actief meedoen? Stuur dan een mail naar de leerlingenraad.

Ouders

  • U bent van harte welkom op de jaarlijkse ouderavond. De mentor bespreekt dan onderwerpen die passen bij het leerjaar en u maakt kennis met andere ouders.
  • Twee keer per jaar hebt u (samen met uw zoon of dochter) een 7-minutengesprek met de docenten naar aanleiding van de studieresultaten van uw kind.
  • Elke klas heeft één of twee klassenouders. In een klankbordgroep bespreken zij onderwerpen van de betreffende jaarlaag met de afdelingsleider. Ook vertegenwoordigen zij de ouders in de oudervereniging.
  • U bent automatisch lid van de oudervereniging. Deze stimuleert de betrokkenheid van ouders, onderhoudt de onderlinge contacten en organiseert thema-avonden op het raakvlak van opvoeding en onderwijs.
  • U kunt ook (op uitnodiging) deelnemen aan een rondetafelgesprek met de schoolleiding. U wisselt dan van gedachten over thema’s als huiswerk, ICT, toetsen of de visie van de school.
Hebt u als ouder een vraag aan de oudervereniging? Stuur dan een mail naar het dagelijks bestuur. Meer informatie over de relatie tussen school en ouders vindt u in onze schoolgids  (pag. 31 e.v.).

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) van het Ignatius bestaat uit vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen. De raad komt per jaar ongeveer vijf keer bijeen en bespreekt lopende zaken en beleidsplannen. Voor leerlingen is het leerzaam om in de MR te zitten: ze raken zo vertrouwd met het bestuderen van formele stukken en het discussiëren daarover. 
Interesse in de MR? Neem dan contact op met de voorzitter, dhr. Maarten Freeke.

Laatste nieuwsEindexamenwerk tekenen

Lees meer

Volg het Ignatius op Instagram!

OnzeAmbitie

Werken aan ontwikkeling vanuit waarderend perspectief. Ruimte bieden aan talent en creativiteit. Samen onderzoekend aan de slag met een open houding en oog voor elkaar en de wereld.
Bekijk onze missie & visie
Nieuwsgierig, zelfstandig, verantwoordelijk
Je leert bij ons hoe je moet leren
De klassieke vorming is ons uitgangspunt
Onze leerlingen en docenten zijn actief én leergierig
We geven je de kans om uit te blinken
Je krijgt onderwijs op hoog niveau
We betrekken leerlingen & ouders via klankbordgesprekken
Je krijgt veel persoonlijke aandacht
We geloven in samenwerken
We maken ruimte voor studiereizen en buitenlesactiviteiten
We bereiden je voor op de maatschappij
Er is ruimte voor individuele groei